Hakkımızda

KVKK

 
 
Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş’nin (Düzce Teknopark) Kapsül Kuluçka Merkezi’nde (Kapsül) faaliyet göstermek isteyen girişimcilerin, kişisel verilerini başvuru esnasında www.kapsulkulucka.com alan adlı online başvuru platformu aracılığı ile ve sonrasında Kapsül’e kabul edilmem halinde Kapsül Kuluçka Merkezi yetkilileri tarafından yazılı başvuru formu vasıtasıyla talep edilmek suretiyle elde ettiğini biliyor ve kabul ediyorum.
 
Başvuru aşamasında, Düzce Teknopark tarafından şahsıma ait kişisel verilerim (işbu kişisel veriler, ad, soyad, cep numarası, sabit numarası, T.C. kimlik numarası, eğitim durumu, mezun olduğu üniversite (lisans, önlisans detayları) doğum yılı, cinsiyet , e-posta adresi, ikametgah adresi, yasal tebligat adresi) Kapsül Kuluçka Merkezi’ne faaliyet göstermek amacıyla işbu www.kapsulkulucka.com alan adlı online platform üzerinden yapmış olduğum esnada şahsımdan talep edilmiştir.
 
Kapsül Kuluçka Merkezi’ne yapmış olduğum başvurumun olumlu sonuçlanması ve Kapsül Kuluçka Merkezi’nde faaliyet göstermeye başlamam halinde ise, Kapsül Kuluçka Merkezi yetkilileri tarafından şahsıma ait kişisel verilerin (söz konusu kişisel veriler; ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, ikametgah adresi, yasal tebligat adresi, T.C. kimlik numarası) Kapsül Kuluçka Merkezi yetkilileri tarafından işbu açık rıza yazısında belirtilmiş olan amaçlar dahilinde talep edileceğini biliyor ve kabul ediyorum
 
Düzce Teknopark’ın şahsıma ait kişisel verilerimi, girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak, Kapsül Kuluçka Merkezi’nde faaliyet göstermek isteyen adaylar ile iletişim kurabilmek, Kapsül Kuluçka Merkezi’nde faaliyet göstermek isteyen tüm adayların gerekli donanıma sahip olup olmadıklarını test ve tespit etmek amacıyla talep ettiğini ve bu amaçlar için kaydedildiğini, saklandığını, kullanıldığını, işlediğini biliyor ve kabul ediyorum.
 
Bu kapsamda; Düzce Teknopark ile kendi açık rızam doğrultusunda, işbu platform üzerinden paylaşmış olduğum ve/veya Kapsül Kuluçka Merkezi’ne yapmış olduğum başvurumun olumlu sonuçlanması ve Kapsül Kuluçka Merkezi’nde faaliyet göstermeye başlamam halinde ise yine açık rıza ile paylaşacağım şahsıma ait kişisel verilerin, yukarıda tanımlanmış olan amaçlarla sınırlı olmak suretiyle, Düzce Teknopark tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına, bu kapsamda gerekmesi durumunda işbu aynı amaçlara yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iştirakleri, ilgili Kurum ve Kuruluşlarla paylaşılmasına, silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine yazılı olarak açıkça muvafakat verdiğimi tarafınıza açıkça beyan ederim.