Ne Yapıyoruz?

Girişimciler İçin

Kapsül Kuluçka Merkezi
Düzce Teknopark Kuluçka Merkezi bünyesinde yer alan girişimcilerin iş fikirlerinin olgunlaştırılmasına yönelik eğitim, mentör, danışmanlık, fon bulma, fikri koruma, ulusal ve uluslararası ağlara erişim, ilk prototip üretimi için laboratuvar ve malzemelere erişim vb. gibi desteklerin sağlanması,


Bilgilendirme Faaliyetleri
Basın, dijital ve sosyal medya, katalog, broşür gibi tanıtım materyalleri ile Tüm Türkiye’ye de program tanıtımları; birebir görüşmeler ile bilgilendirmeler; farkındalığının arttırılması yönünde girişimcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,


Eğitim & Mentörlük Faaliyetleri
Ön değerlendirme aşamasını geçen girişimci adaylarına, ön kuluçka programı kapsamında eğitim ve Mentörlük hizmetlerinin verilmesi; ön kuluçka programından mezun olan ve kuluçka aşamasına geçen girişimcilere şirketlerini kurana kadar iş fikirlerinin ticarileştirilmesi yönünde yatay ve dikey Mentörlük desteği verilmesi,


Eşleştirme ve Yönlendirme Faaliyetleri
Girişimcilerin proje alanları göz önünde bulundurularak, ulusal ve uluslararası ağlara erişim, kamu fon kaynaklarına yönlendirme, fikri koruma, yatırımcı görüşmeleri konularında yönlendirme veeşleştirmelerin sağlanması,


Ticarileştirme
Yeni iş fikirlerinin, ARGE çıktılarının ticarileştirilmesine yönelik olarak fikri koruma (Ticari Sır/Know How Transferi, Lisanslama, Satış Devir), fon bulma, ulusal/uluslararası ağlara erişim, Mentörlük ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.


İmkanlar
Ücretsiz çalışma alanları
Ücretsiz eğitim ve Mentörlük
Girişimcilik ekosisteminde yer alan kişi ve kurumlara erişim
İlk prototip üretimi için laboratuvar ve malzemelere erişim